Opatření skupiny AGROTEC v době šíření koronaviru

17. 03. 2020


V souvislosti s opatřeními, která mají zabránit šíření koronaviru, bychom vás rádi informovali o způsobu, jak nyní fungují provozy společností ve skupině AGROTEC. Upravujeme naši činnost tak, abyste co nejméně pocítili omezení našich služeb:
  • Servisy i prodejny náhradních dílů jsou v provozu, sledujte však prosím bezpečnostní pokyny, které jsou vyvěšeny na vstupu do provozoven.
  • Provoz čerpací stanice a STK zůstává rovněž nepřerušen.
  • Prodejny a showroomy jsou otevřeny. Při osobní návštěvě používejte prosím doporučené ochranné pomůcky.
  • Pokud potřebujete vyřešit svoji dopravní situaci, využijte naše online skladové systémy osobních automobilů a nákladních automobilů, popřípadě kontakty na obchodníky divizí/dceřiných společností.
  • Řidičům kamionové přepravy je povolen vjezd do areálů společnosti pro nakládku či vykládku zboží pouze s nasazenými ochranými prostředky (brýle, rukavice, rouška či několikrát omotaný šál okolo úst). Řidiči je povoleno pouze odplachtovat a zaplachtovat vozidlo s tím, že po dobu vykládky a nakládky je povinen se zdržovat v bezprostřední blízkosti jeho vozu. Jiný pohyb řidiče po areálu je zakázán (např. WC, místnost techniků, sklad atd.) Řidič je povinen udržovat odstup min. 2 m od zaměstnanců společnosti.
  • Ostatní provozní a bezpečnostní pokyny jsou vyvěšeny u vstupu do našich provozoven.
Děkujeme za pochopení a sledujte naši Facebookovou stránku pro aktuální informace.