Také AGROTEC Group pomáhá Ukrajině

17. 03. 2022


I AGROTEC Group se zapojil do pomoci lidem, kteří k nám míří z válkou postižené Ukrajiny. Zaměstnanci skupiny věnují převážně trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Sbírka začala ve středu 2. března a dál pokračuje. Stále jsou potřeba dětské pleny a umělá kojenecká výživa, hygienické potřeby, obvazy, fixační dlahy, ortézy, bandáže, karimatky, spacáky, teplé přikrývky, polštáře a trvanlivé jídlo.

Firmy koncernu i jednotlivci se již zapojili také do finanční sbírky Nadace Agrofert na pomoc ukrajinským matkám s dětmi, do které může přispět i vy.
Číslo účtu: 6655200/0100
IBAN CZ67 0100 0000 0000 0665 5200
Do textu pro příjemce uveďte UKRAJINA.
Všem dárcům děkujeme!