Jak správně svítit mlhovkami?

29. 11. 2017


Podzim a zima s sebou přináší nejen kratší dny, ale i silnější výkyvy počasí. Zatímco v létě jsou povětrnostní podmínky poměrně stálé, v zimním období se často může stát, že i během krátké trasy dojde k zásadním změnám ve viditelnosti. To vše má mimo jiné za následek problémy s určením, jaké světla má řidič za daných podmínek použít. Nejčastěji se setkáváme:
  • Zbytečné svícení mlhovými světly.
  • Nerozsvícená mlhová světla v silné mlze, hustém dešti, či sněžení.
  • Použití denního svícení při zhoršené viditelnosti.
Pojďme si tyto případy rozebrat dopodrobna včetně příkladů.

Použití mlhových světel


Kdy použít zadní mlhová světla?

Jednoduše vždy, kdy jejich použití vede ke zvýšení bezpečnosti provozu. Hned druhým dechem je ale nutno dodat, že i člověk, který se na cestách pohybuje každý den, napočítá těchto případů během jednoho roku jen několik – tedy pokud nejezdí jen v horských oblastech, případně v místech s velkým výskytem inverze. Oproti tomu neoprávněné použití zadní mlhovky může bezpečnost provozu snižovat – řidiče jedoucího bezprostředně za vozidlem zadní mlhovka oslňuje, odvrací znak a nemusí si všimnout rozsvícení brzdových světel

Špatné svícení mlhovkou ve městěch
 
Na fotografii výše vidíte srovnání automobilu při rozsvícení zadních mlhovek, při kombinaci s brzdovými světly a po zhasnutí mlhových světel. Podmínky v tomto případě zcela neodpovídaly nutnosti mlhových světel a jejich použití ve městě v noci by bylo pro ostatní řidiče spíše utrpením.

Jedním z hlavních důvodů zbytečného používání mlhovek může být výklad zákona, který vysloveně říká:
„Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.“

Znamená to, že v případě mlhy předními mlhovkami svítit můžeme, ovšem zadními musíme. Obava z porušení této povinnosti je pravděpodobně hlavním hnacím pohonem ke zlozvyku, že někteří řidiči zapnou mlhová světla již při prvním náznaku mlhavého oparu. Zároveň neexistuje žádná univerzální metrika, která by určila, zda se jedná o jemný mlžný opar, nebo mlhu, popřípadě zda pár poletujících vloček lze považovat za sněžení. 

Řešením je používat zdravý rozum. Stejně jako mohu dostat pokutu za nepoužití mlhovek, mohu také dostat pokutu za jejich neopodstatněné použití (sankce je v obou případech totožná: 1 bod a až 2000 Kč). Rovněž je nutné přemýšlet o prostředí, ve kterém se pohybuji. Zatímco při osamělé pomalé jízdě v husté mlze mimo město použití mlhovky dává smysl, ve městě v koloně bude stejná situace nutit ostatní řidiče odvrátit od zadních světel zrak, což může při nečekaném brzdění vyústit v nehodu. 

Srovnání svícení bez mlhovky a s mlhovkou.

Pamatujte, že zadní mlhovka je konstrukčně udělána tak, aby řidiče za vozidlem oslňovala a tím byla vidět řádově více, než je tomu u běžného osvětlení. Zpozornět by ale měli majitelé starších automobilů, u kterých mohou být svítilny oproti dnešnímu standardu mnohem méně výkonné, naopak moderní automobily se zadními LED světly jdou většinou velmi dobře vidět i v lehčí mlze.

Zadní mlhovka Kia Ceed.

Například v Německu zákon předpokládá, že při použití mlhovek klesla viditelnost pod 50 metrů a tím omezuje maximální povolenou rychlost jedoucího vozidla na 50 km/h, nicméně v České republice propojka mezi mlhovkou a maximální povolenou rychlostí neexistuje. Řidič má pouze povinnost jet takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na níž má rozhled – a nedodržení takové rychlosti se dá prokázat jen velmi obtížně.
 

Denní svícení při snížené viditelnosti

Pravděpodobně ještě horším prohřeškem je použití denního svícení při snížené viditelnosti. Řidiči často zapomínají, že v tomto případě u automobilů zpravidla nesvítí zadní světla. Jejich vozidlo je tím pádem v koloně mezi svítícími téměř neviditelné, protože lidský zrak se fixuje na světelné zdroje, které jsou mnohem výraznější. Pokud v zimním období jezdíte zejména v ranních a odpoledních hodinách, možná stojí za zvážení přepnout denní svícení na potkávací světla.

Další poměrně oblíbenou a špatnou variantou je použití mlhovek v kombinaci s denním svícením, popřípadě v kombinaci s obrysovými světly. To z hlediska zákona není vyhovující a přípustné jsou pouze varianty:
  • Svícení současně obrysovými a potkávacími světly.
  • Použití denního svícení za nesnížené viditelnosti.

Použití mlhovek a denního svícení.

Přední mlhové světlomety mají za úkol zvětšit úhel mezi vrženým kuželem světla a okem řidiče, čímž se snižuje množství paprsků odražených od částic ve vzduchu. Přední mlhové světlomety osvětlují zejména prostor bezprostředně před automobilem, který je ve vyšších rychlostech vnímán mnohem méně. 
 

Důležité je sledovat podmínky a okolí

Úplně nejhorším případem ale je kombinace řidičů, z nichž někteří při zhoršené viditelnosti zbytečně svítí zadní mlhovkou a někteří naopak nesvítí vzadu vůbec, protože mají zapnuté pouze denní svícení. Přehlédnout auto bez zapnutých zadních světel je v tomto zcela jednoduché. 

Zpravidla postačí nad panujícími podmínkami přemýšlet a dbát zvýšené pozornosti při používání světel. I majitelé automobilů s automatickým rozsvěcováním světel by měli v těchto měsících kontrolovat, zda systém vyhodnocuje sporné podmínky správně.

Až budete sahat po mlhovce, zkuste se na chvíli zamyslet, zda jejím zapnutím zvýšíte bezpečnost provozu. A pokud podmínky již pominuly, nezapomeňte ji zase vypnout, aby se nám všem jezdilo příjemněji a bezpečněji.
 
Kdy použít a kdy vypnout zadní mlhovku.

Další články na AGROTEC Group