Děkujeme Vám za vyplnění kariérního formuláře a projevený zájem o pracovní uplatnění ve skupině AGROTEC Group. Další informace obdržíte e-mailem v nejkratší možné době.

Personální oddělení
AGROTEC a.s.