AGRI CS Slovakia s.r.o. - Nitra

Sídlo společnosti


/Kontakty/AGRI-CS-Slovakia-s-r-o

Obchodné oddelenie

Ing. Juraj Varga Produkt manager pre techniku SIP, TEHNOS a PICHON
juraj.vargarPlcatagrics.sk +421 918 687 673
Martin Tlstý Produkt manager pre techniku AMAZONE
tlstyrPlcatagrotec.cz +421 904 186 310
Ing. Michal Mikuláš Obchodný zástupca - Nitriansky región
michal.mikulasrPlcatagrics.sk +421 915 842 347
Peter Trajčík Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
peter.trajcikrPlcatagrics.sk +421 910 691 042

Servisné oddelenie a náhradné diely

Michal Snovák Vedúci servisu
michal.snovakrPlcatagrics.sk +421 903 877 286
Ing. Marián Kulich Prijímací technik
marian.kulichrPlcatagrics.sk + 421 37 692 68 37
Oľga Slaténiová Referentka servisu
olga.slateniovarPlcatagrics.sk + 421 37 692 68 31
Marek Vaško Referent ND pre zákazníkov
marek.vaskorPlcatagrics.sk +421 903 290 445
Anton Rapant Technik ND pre dealerskú sieť
anton.rapantrPlcatagrics.sk +421 905 960 609