Obecné informace

Společnost AGROTEC vznikla v roce 1990. Za dobu své existence se stala jedním z nejvýznamnějších dodavatelů zemědělské, stavební a dopravní techniky pro Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko. Celý záběr aktivit je kromě společnosti AGROTEC a. s. zajišťován firmami AGRI CS a. s., AGROTEC servis s. r. o., AGRI CS Slovakia s. r. o., AGROTEC Slovensko s. r. o., AGROTEC Magyarország Kft. a AGRI CS Magyarország Kft. Všechny subjekty jsou sdruženy ve skupině AGROTEC Group.
 
Filozofií skupiny AGROTEC je poskytovat komplexní služby, aby se zákazník mohl plně soustředit na svoje podnikání a byl v něm úspěšný. Spolupráce s námi musí zákazníkům přinášet konkurenční výhodu. Proto neustále pracujeme na tom, abychom co nejlépe pomáhali s výběrem, financováním i spolehlivým provozem veškeré techniky, kterou nabízíme.
 
Od svého vzniku společnost stabilně roste. Obrat celé skupiny obchodních společností již přesahuje 10 miliard Kč. Mnoho let úspěšného podnikání v silně konkurenčním prostředí, řada spokojených zákazníků i certifikace systému řízení kvality ISO 9001 dokazují, že svoji práci děláme dobře.

Podíl na obratu AGROTEC GROUP 2021

Podíl na obratu skupiny AGROTEC - zemědělská technika, osobní automobily, stavební technika, nákladní automobily.

 Zemědělské a stavební stroje
 Osobní a nákladní vozy
 Ostatní


 

Podíl na obratu AGROTEC GROUP 2021

graf_uprava_beztextu.jpg

Představenstvo a odborní ředitelé skupiny

Zobrazit kontakty

Dokumenty ke stažení:

Důležitá informace ze dne 16. srpna 2016 
Zveřejnění rozhodnutí podle § 529 odst. 1 občanského zákoníku
 
Společnost AGROTEC a. s., se sídlem na adrese Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, IČO 00544957, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. 138/KSBR rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 10. 8. 2016 mimo jiné tak, že:
a) rozhoduje ve smyslu § 417 odst. 4 zákona o obchodních korporacích o spojení všech akcií společnosti a zároveň ve smyslu § 529 občanského zákoníku o jejich přeměně, a to tak, že dosavadních 53 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 5 000,- Kč se spojuje a přeměňuje do jediné kmenové zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 266 000 000,- Kč,
b) určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní akcie vydané společností, v délce dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí.