Projekty financované z EU

AGROTEC a.s. – INSTALACE FVE O VÝKONU 373 KWP S BATERIOVÝM ULOŽIŠTĚM 655kWh/340kW
 
Předmětem projektu AGROTEC a.s. – Instalace FVE je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 373 kWp s akumulace o celkové kapacitě a výkonu  655kWh/340kW na střechách objektů v areálu firmy AGROTEC  a.s. na ulici Brněnská 74.
 
Cílem projektu je snížení neustále se zvyšujících provozních nákladů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém hospodářství firmy.
 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků z Evropské unie v rámci fondu Next Generation EU.

CS-Financovano-Evropskou-unii_POS_POS-(1).jpg

NPO.png