Projekty financované z EUAktuální projekty financované z EU

Výstavba fotovoltaické elektrárny s akumulací Agrotec 1 – Brněnská

Předmětem projektu AGROTEC a.s. – Instalace FVE je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 265,415 kWp na střechách objektů v areálu firmy AGROTEC a.s. na ulici u Dálnice 2. Cílem projektu je snížení neustále se zvyšujících provozních nákladů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém hospodářství firmy.
Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003282
 

Výstavba fotovoltaické elektrárny Agrotec 3 – U Dálnice

Předmětem projektu AGROTEC a.s. – Instalace FVE je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 265,415 kWp na střechách objektů v areálu firmy AGROTEC a.s. na ulici u Dálnice 2. Cílem projektu je snížení neustále se zvyšujících provozních nákladů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém hospodářství firmy.
Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003284
 

Výstavba fotovoltaické elektrárny Agrotec 2 – Hybešova

Předmětem projektu AGROTEC a.s. – Instalace FVE je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 524,29 kWp na střechách objektů v areálu firmy AGROTEC a.s. na ulici Hybešova 14. Cílem projektu je snížení neustále se zvyšujících provozních nákladů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém hospodářství firmy.
Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003283

 


 
Projekty jsou spolufinancovány z prostředků z Evropské unie v rámci fondu Next Generation EU.

CS-Financovano-Evropskou-unii_POS_POS-(1).jpg

NPO.png