Dotační management


Zajistíme vám kompletní finanční péči pro dodávanou techniku – od návrhu financování přes vyřízení strojního pojištění až po pomoc se získáním dotace na váš stroj. 
Státní fond životního prostředí ČR podporuje nákup vozidel na alternativní pohon, a to konkrétně dotací, kterou lze využít až do poloviny prosince 2023.
Žádat o finance lze na nákup nových vozidel či pronájem elektromobilů či automobilů na vodíkový pohon formou leasingu.

Podpora může dosahovat až 50 % nákladů, a to v maximální výši 500 tisíc v kategorii N1 a M1.

Dotace se vztahuje také na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Kdo může žádat:
 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.

podpora-dotace.png
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevíte, zda máte na dotaci nárok? Nebo potřebujete nákup zafinancovat? Obraťte se na nás! Společně najdeme řešení.